Urinvägsinfektion (UVI män & kvinnor)

UVI eller urinvägsinfektioner är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd som behandlas med antibiotika vilket kan köpas via ett nätapotek online. Tillståndet orsakas av bakterier tränger in i urinvägar och orsakar en infektion som kan visa sig i allt från knappt märkbara symtom till kraftigt nedsatt allmäntillstånd och mycket besvärliga symtom. Kvinnor drabbas oftare än män, en vanlig uppskattning är att över 50% av alla kvinnor får minst en urinvägsinfektion under sin livstid.

Det är även relativt många som behandlas för minst en urinvägsinfektion varje år, det uppskattas att ungefär 10% av alla vuxna kvinnor genomgår behandling varje år. Hälften av alla som genomgår behandling genomgår mer än en kur varje år. Det är särskilt yngre kvinnor och kvinnor i klimakteriet som drabbas oftare än andra. De löper även högre risk att få återkommande besvär.

Tillståndet kan förutom urinvägsinfektion kallas för UVI, nedre urinvägsinfektion, cystit samt blåskatarr. Nedre urinvägsinfektion kan utvecklas till en allvarligare variant som kallas för njurbäckeninflammation eller övre urinvägsinfektion.

Varför får man UVI?
Urinvägsinfektioner kan orsakas av många sorters bakterier, men vissa är mer vanliga än andra. Bakterien E.coli står ligger bakom majoriteten av fallen med över 85% av alla infektioner. Stafylocock saprofyticus är den näst vanligaste, den orsakar cirka 10% av alla urinvägsinfektioner. Andra sorters bakterier som frekvent orsakar infektioner i urinvägarna är bland annat Pseudomonas, Klebisell samt enterobacter.

Om du har otur kan infektionen sprida sig från urinrör och urinblåsan upp till njurarna och njurbäckenet, detta sjukdomstillstånd kallas för njurbäckeninflammation eller alternativt för pyelonefrit. Det är en allvarligare form av urinvägsinfektion som kan ge kraftiga symtom samt göra dig rejält sjuk med feber och illamående.

Symtom
Vanligt förekommande symtom:

  • Det svider när du kissar
  • Blåsan känns ofta full
  • Blod i urinen
  • Du känner att du måste kissa oftare än normalt
  • En del känner sig lite frusna
  • Viss smärta i nedre delen av magen

Tänk på att du inte nödvändigtvis får all symtomen samtidigt och det varierar hur tydligt de individuella symtomen visas. En bra tumregel att utgå ifrån är om två eller fler av de ovan uppräknade symtomen visar sig samtidigt och du inte har några andra pågående besvär i underlivet så har du troligtvis fått en urinvägsinfektion. När symtomen är otydliga eller otillräckliga för att ställa en diagnos bör du kontakta vården för vidare analys. I de flesta fall räcker det med ett urinprov för få en säker diagnos.

Behandling och mediciner
Det är relativt lätt att behandla urinvägsinfektioner, och i många fall läker kroppen ut infektionen utan hjälp. De flesta som drabbas upplever inte påtagliga besvär eller får feber och illamående. Även svårare fall kan framgångsrikt åtgärdas av antibiotikum som nitrofurantoin, pivmecilliinam, trimetoprim, flourokinoloner samt ceflaosporiner. Tänk på att det finns undantag och har du otur kan urinvägsinfektioner svara dåligt på behandling eller komma tillbaka kort efter du har avslutat en kur.

Milda infektioner kan läka ut utan behandling och besvären är generellt sett lätta att hantera. Det uppskattas att cirka 30% av alla fall av urinvägsinfektion läker ut av sig själv utan behandling inom en vecka. Symtomen kan oftast lindras bra med exempelvis värktabletter. Man kan även använda antibiotika mot milda urinvägsinfektioner för att snabba på läkning om detta är viktigt, men det kan vara bra att vara lite försiktig. Om man använder samma sorts antibiotika för ofta finns det viss risk för resistens vilket innebär att läkemedlen biter sämre eller blir verkningslösa.

Om du upplever påtagliga besvär och nedsatt allmäntillstånd med feber eller illamående är bör du överväga att behandla infektionen med antibiotika. Resultaten är generellt sett goda och kortar ner sjukdomsförloppet. Antibiotika dessutom ofta nödvändigt för att åtgärda kännbara besvär.

Det finns delade meningar när man ska börja behandlingen, enligt vissa rekommendationer ska man vänta ett par dagar efter de första symtomen medan andra anser att man ska börja direkt. Oavsett hur man ser på saken finns det inga särskilda risker med att börja behandling tidigt, så det finns inga skäl att vänta förutom att se om kroppen själv kan läka infektionen.