Illaluktande flytningar

Flytningar som ändrar färg eller börjar lukta illa är kan vara tecken på någon slags infektion. Generellt är illaluktande flytningar ett tecken på obalanser i slidans bakterieflora eller bakterieinfektioner. Det finns ett par infektioner och sjukdomar som kan visa sig genom att flytningar börjar lukta illa. Flytningar börjar i normala fall inte bli Illaluktande i samband med svampinfektioner, men de kan lukta lätt syrligt eller doften kan påminna om gamla gymnastikkläder.

Illaluktande flytningar och sjukdomar
Det går att behandla infektioner och åkommor som ger flytningar en obehaglig doft. För besvär som svamp eller bakteriell vaginos/slidkatarr finns mediciner och läkarvård att tillgå enkelt och snabbt via nätapotek. Där kan du enkelt göra en läkarundersökning online via webformulär och få rätt medicin och diagnos.

Bakteriell vaginos är en sjukdom som innebär att sammansättningen i slidans bakterieflora är rubbad eller förändrad. Det är kanske vanligaste orsaken till illaluktande flytningar. Typiska symtom är:

  • Flytningar ändrar lukt och färg
  • Färgen ska skifta från grå till gulaktig
  • Lukten kan påminna om dålig fisk
  • Dålig doft märks mest efter samlag

Åkomman räknas som ofarlig, men om lukten är besvärande finns det behandling. Man kan behandla med antibiotika eller receptfria medel som återställer bakteriefloran i slidan. Om man behandlar med antibiotika bör man vara medveten att kan sjukdomen återkomma i upp till 50% av alla fall inom en månad.

Slidkatarr är en åkomma som orsakas av att slidan har blivit infekterad av en bakterie. Den påminner om bakteriell vaginos.Det vanligaste symtomet är att flytningar börjar lukta illa, i de flesta fall kan lukten beskrivas som rutten fisk. Slidkatarr räknas som en ofarlig åkomma och kan behandlas med antingen antibiotika eller surgörande medel som återställer bakteriefloran. Antibiotika botar infektionen. Surgörande medel kan användas för att få bort lukten.

Sexuellt överförbara infektioner som klamydia och gonorre kan i vissa fall ge upphov till illaluktande flytningar och symtom som påminner om bakteriell vaginos. Det är dock svårt att helt säkert veta om det är en könssjukdom som ligger bakom illaluktande flytningar, då vilka symtom som visar sig varierar mycket. Det är inte alltid som klamydia eller gonorré visar symtom. Om man misstänker att man kan någon av dessa två sexuellt överförbara infektionerna behöver man besöka läkare eller vårdcentral för korrekt diagnos och behandling.

Om man drabbas av äggledarinfektionn eller livmoderinfektion är ett vanligt symtom förändringar i flytningar:

  • De blir rikligare, tjockflytande och luktar illa
  • Färgen kan ändras till gul eller grönaktig
  • Magont och feber uppträder vanligen i samband med livmoderinfektion

Sjukdomen förekommer i vanliga fall i samband med insättning av spiral, vid missfall, efter abort samt efter förlossning. Om man visar tecken på äggledarinfektion bör man kontakta läkare. Behandling av sjukdomen är i de flesta fall antibiotikakurer

Trikomonasinfektion är en infektion som smittar genom sexuell kontakt. Vanliga symtom är att flytningar blir illaluktande och kan få små luftbubblor i sig eller bli blodblandade. Flytningarna ändrar färg och antar en gul eller grönaktig ton. Sveda i underlivet förekommer ofta i samband med infektionen. Behandling sker med antibiotika, och man bör kontakta läkare för att ställa korrekt diagnos och utforma lämplig behandling.